Wat is ANBI?

Wat is ANBI? Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Sportverenigingen, personeelsverenigingen en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI. Mogelijk kunnen deze instellingen wel als sociaal belang behartigende instellingen (SBBI) worden beschouwd. Bij een ANBI aangesloten instelling kunt u de donaties/giften  aftrekken van de inkomstenbelasting.

Voorwaarden ANBI

Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen.

Vanaf 2012 kunnen ANBI’s aangewezen worden als culturele ANBI.

Extra stimulans voor culturele ANBI

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek. Hierdoor worden giften aan culturele ANBI’s gestimuleerd.

ANBI en culturele ANBI opzoeken

Wilt u weten of wij een bepaalde instelling hebben aangewezen als ANBI? Gebruik dan het programma ANBI opzoeken. Als achter de naam van de instelling in de kolom activiteit ‘Cultuur’ is vermeld, dan heeft deze ANBI de status van culturele ANBI gekregen.

Wij staan met de volgende gegevens aangemeld bij de Belastingdienst(ANBI)

Stichting Meenampal
Beverhoeve 7
3831 TD Leusden
SNS bank rek.nr. 95 46 83 153
IBAN NL23SNSB0954683153
Kamer van koophandel nr. 32083238
Meenampal is een ANBI aangemerkte stichting onder nummer RSIN 809622476

 

ANBI stichting

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *