Tsunami

Tsunami Sri Lanka 26 December 2004

Op tweede kerstdag deed zich een zware zeebeving voor in de buurt van Indonesië. De oorzaak daarvan was het verschuiven van aardschollen op de zeebodem ten opzichte van elkaar.

???????????????????????????????

Deze zeebeving was zo zwaar dat een tsunami ontstond. Een tsunami is een golving van het zeewater die een snelheid kan bereiken van wel 900 km per uur. Op zee merk je niet zoveel van deze golving, maar zodra deze land nadert verandert dit in een alles verwoestende muur van water die tot ver in het land kan reiken.

Tsunami in Sri Lanka 26 december 2005

De beelden van de manier waarop zo’n vloedgolf het land optrekt staan nog duidelijk op ons netvlies gegrift. Elke dag was dit hot news. En terecht! In korte tijd voltrok zich een enorme catastrofe in de landen die met de gevolgen van de tsunami te maken kregen.

Tsunami in Sri Lanka 26 december 2005 Tsunami in Sri Lanka 26 december 2005

Het aantal directe slachtoffers van deze ramp liep de eerste dagen daarna snel op van 25000 naar 200000 doden. Het aantal mensen dat de ramp overleefde, maar familieleden is kwijt geraakt, is bijna niet te schatten. Het is zelfs de vraag of we ooit de totale omvang van deze ramp goed in beeld kunnen krijgen.

Tsunami in Sri Lanka 26 december 2005 Tsunami in Sri Lanka 26 december 2005 Tsunami in Sri Lanka 26 december 2005 Tsunami in Sri Lanka 26 december 2005

Ook Sri Lanka werd zwaar geteisterd. In de kustgebieden vonden 30.000 mensen de dood waaronder 9.000 kinderen. Zeker 3.000 kinderen hebben hun ouders verloren en ongeveer 1.000.000 mensen zijn alles kwijt geraakt. Vooral de vissers werden erg getroffen. Omdat Sri Lanka een eiland is, heeft het een grote kustlijn. En vissers wonen natuurlijk aan de kust. De huisjes en hutjes waarin zij leefden werden volkomen vernietigd.

Tsunami in Sri Lanka 26 december 2005 Tsunami in Sri Lanka 26 december 2005

De rest van de wereld begreep onmiddellijk dat dit een uitzonderlijke ramp betrof en zeer snel kwam de hulpverlening op gang. In Nederland werd giro 555 geopend van de gezamenlijke hulpinstanties om de eerste nood op te vangen (voedsel, kleding, medische verzorging en een dak boven het hoofd). Allerlei acties werden opgestart om gelden voor 555 in te zamelen. Uiteindelijk leverde dat ongeveer 175 miljoen euro op. Nog nooit werd zoveel ingezameld. Daarnaast ontstonden allerlei spontane acties. Mensen die kleding inzamelden en verzonden, mensen die daadwerkelijk hulp gingen bieden in de getroffen streken, acties voor de herbouw van huizen, scholen, medische posten enz. enz. Ook waren de mensen op het getroffen strand zeer creatief in het hergebruiken van de achtergebleven puin.

Tsunami in Sri Lanka 26 december 2005 Tsunami in Sri Lanka 26 december 2005

In Sri Lanka werd een trein op weg van de hoofdstad Colombo naar de kustplaats Galle in het zuiden van het land, door de tsunami volledig weggevaagd. De restanten daarvan zijn weer op de rails gezet en vormen nu een monument voor al degenen die daarbij omgekomen zijn.

Tsunami in Sri Lanka 26 december 2005