Sri Lanka reis november 2005

SRI LANKA REIS november 2005

Op 3 november vertrokken we voor een reis van enkele weken naar Sri Lanka (de kosten daarvan kwamen natuurlijk niet voor rekening van de stichting). Doel van deze reis was om uitgevoerde projecten te gaan controleren en nieuwe projecten te zoeken en te bekijken. Nu we weer een beetje gewend zijn aan zo’n 25 graden lagere temperaturen kunnen we terug kijken op een interessante, intensieve, gedenkwaardige, leerzame, verrassende en ook succesvolle tocht.

NA DE TSUNAMI

Bijna een jaar na de tsunami zijn de sporen van vernieling overal nog volop zichtbaar aanwezig. Vele huisjes en woningen staan er nog steeds gedeeltelijk of volledig vernield bij. Meestal ligt alleen het vloertje van het huisje er nog. Wegen en spoorlijnen waren behoorlijk kapot geslagen. Grote delen daarvan waren volledig weggevaagd. Hier en daar is nog te zien wat het geweest is. Vooral bij de spoorlijnen is dat goed zichtbaar. Stukken verwrongen rails zijn gewoon aan de kant geschoven, liggen daar nog en nieuwe zijn er naast aangelegd. De wegen zijn hersteld en weer goed berijdbaar. Voor woonruimte voor getroffen mensen (vooral vissers die langs de stranden woonden) gelden echter andere normen. Voor hen is nog weinig tot niets gerealiseerd. Op sommige plaatsen is de rommel die overbleef na de vloedgolf opgeruimd. Op andere plaatsen ligt dat er gewoon nog. Niemand die zich daar meer druk over maakt, er gebeurt toch niets, de overheid laat het nog altijd afweten en de getroffen bevolking ziet het totaal niet meer zitten.

DSC02734 DSC02749 DSC02605 DSC02606

De overheid heeft besloten dat aan het strand niet herbouwd mag worden. Men wil bij een eventuele nieuwe catastrofe het aantal slachtoffers zoveel mogelijk beperken. Daarbij komt dat vele van de hutjes en huisjes waarin de vissers aan het strand woonden daar illegaal waren gebouwd. Dit werd door de overheid gedoogd. Nu gelden echter nieuwe normen. Wie een eigen stukje grond aan het strand heeft mag alleen nog tijdelijke huisvesting plaatsen. Binnen een paar jaar moet men verhuizen naar plaatsen die verder van het strand af liggen. Illegale huisjes mogen niet herbouwd worden, ook niet in tijdelijke vorm, maar dat doet men natuurlijk toch. Vissers zonder eigen grond moeten nu verder vanaf het strand gaan wonen, soms wel enkele kilometers. Bouwgrond is namelijk heel schaars aan de dichtbevolkte kusten en daardoor inmiddels erg duur.

DSC02615 DSC02614 DSC02748 DSC02750

Vele getroffenen wonen nog in tentenkampen (bij een temperatuur van ongeveer 30 graden). Anderen wonen bij familie of bij kennissen (de familieband is nog altijd erg sterk in het land). De behoefte aan nieuwbouw is daardoor erg moeilijk te bepalen. Door schaarste aan bouwgrond moeten flats gebouwd worden voor vissers die al jaar en dag met hun huisjes en bootjes aan het strand gewoond hebben. Die zien dat dus voor een groot deel in het geheel niet zitten. Meteen na de ramp werden mensen geholpen met voedselpakketten, daarna met een toelage per maand. Inmiddels is elke hulp gestopt, maar een echte oplossing is voor de meeste mensen nog niet gevonden.

DSC02718 DSC02717 DSC02716

Gelukkig zijn er ook positieve uitzonderingen. Op enkele plaatsen is sprake van nieuwbouw voor de getroffenen. Eén van die plaatsen is Negombo, de plaats die wij in januari 2005 uitgekozen hebben om hulp te bieden bij de bouw van huisjes voor getroffen vissers. Dit project is en wordt gerealiseerd door de salesianen van Don Bosco, een kloostergemeenschap die ook in Leusden gevestigd is geweest. In Negombo werden 225 huisjes totaal vernield en 222 andere voor een deel. In eerste instantie werden getroffen mensen opgevangen in tentenkampen (die er nu voor een deel nog staan). Mensen met een eigen stukje grond op voldoende afstand van het strand werden geholpen bij de herbouw van hun woningen. Voor de anderen is gezocht naar een oplossing die voldeed aan de behoeften, maar ook aan de voorwaarden van de overheid. Dit heeft geleid tot de bouw van apartementen in 13 blokken van 16 apartementen. In februari 2006 hoopt men alle getroffen mensen in een nieuw onderkomen geplaatst te hebben. De Stichting Meenampal heeft een bijdrage geleverd aan de huisvesting van gezinnen in de apart staande huisjes. Dat werd mogelijk met de opbrengst van schitterende acties van de bevolking van Achterveld en een (deel van de) collecte van Leusden Wereldwijd.

DSC02698 DSC02696 DSC02691 DSC02701

DSC02729 DSC02728

DE ANDERE PROJECTEN

Naast het aanschouwen van de toestand na de tsunami en een bezoek aan Negombo werden ook andere projecten bekeken:

 • de boten voor de vissers van Dehiwala
 • de waterpomp in Ehaliyagoda
 • twee huisjes in Ehaliyagoda
 • twee bruggen in Ehaliyagoda
 • twaalf toiletten in Hambegamuwa

BOTEN VOOR VISSERS DEHIWALA

In onze nieuwsbrief van september 2005 lieten we al weten dat vele vissers tijdens de tsunami niet alleen hun huisjes zijn kwijt geraakt, maar eveneens hun directe broodwinning: hun boten. Vaak volledig verdwenen of behoorlijk beschadigd. Boten die te herstellen waren, zijn gerepareerd, nieuwe zeilen en motoren zijn aangeschaft en nieuwe netten zijn gekocht. Stichting Meenampal heeft voor de vissers van Dehiwala (na twee eerdere; zie nieuwsbrief september 2005) ook de derde boot kunnen financieren. Eén met hulp van personeel en leerlingen van Het Stromenland (onderdeel van het Meridiaan College te Amersfoort), één gesponsord door een firma voor schoolmeubelen te Zevenaar en één door begunstigers van onze stichting. Elke boot zorgt voor het levensonderhoud van ongeveer 30 personen. We hebben kennis mogen maken met de vissers die de boot beheren: Suranga (MRC), Anil (LIENDERT) en Sangeewa (DORAJAN). Een aparte belevenis was de tocht van 15 km de Indische Oceaan op met de boot DORAJAN naar de visgronden.

DSC02616 DSC02608 DSC02606

WATERPOMP EHALIYAGODA

Een al eerder uitgevoerd project betreft de waterpomp in Ehaliyagoda. We hebben kunnen constateren dat deze pomp uitermate goed werkt en een enorme uitkomst is voor de mensen die wonen op de Beruwana heuvel. Zie ook onze pagina waterproject.

DSC02628 DSC02627

TWEE HUISJES EHALIYAGODA

In dezelfde streek waar de waterpomp uitstekend zijn werk doet, hebben we twee huisjes laten bouwen voor twee families die in uiterst behoeftige omstandigheden leefden. Wij zijn uitermate hartelijk door hen ontvangen en zij zijn geweldig blij met hun nieuwe huisjes.

DSC02647 DSC02671 DSC02648

TWEE BRUGGEN EHALIYAGODA

In de buurt van de twee huisjes die we lieten bouwen zijn ook twee bruggen gerealiseerd (zie ook onze eerste melding daarvan in onze nieuwsbrief van september 2005). Eén loopbrug en één brug waar ook verkeer overheen kan. Voor de bewoners van deze streek een enorme verbetering. Vooral de verkeersbrug heeft zijn waarde al meer dan bewezen. Eerder moesten allerlei materialen met de hand versleept worden over meerdere kilometers. Nu kunnen wagens tot vlak bij de huisjes komen. De loopbrug hebben we onder begeleiding van de locale bevolking en een plaatselijk ritueel zelf mogen openen.

DSC02657 DSC02659 DSC02668

TOILETTEN HAMBEGAMUWA

In de jungle (zo’n vijf uur rijden van ons hotel) in een erg droog gebied ligt Hambegamuwa. In een prachtige omgeving en in alle rust wonen de mensen daar in hun zeer schamele hutjes. Prachtig is het in de natte periode die drie maanden per jaar duurt. De rest van het jaar is het kurkdroog. Deze mensen moeten dus in drie maanden tijd hun kostje (het zijn landbouwers) verdienen voor het gehele jaar. Dat valt niet mee. Bij de meeste hutjes zijn geen toiletten aanwezig, de mensen gaan wel achter een palmboom zitten. Stichting Meenampal heeft in dit gebied twaalf toiletten laten realiseren om het leven voor de bewoners enigszins te verbeteren. Als dank daarvoor werden ter plekke enkele cocusnoten uit de boom gehakt die we leeg mochten drinken.

DSC02783 DSC02795 DSC02791

NIEUWE PROJECTEN

Natuurlijk zijn wij ook op zoek gegaan naar nieuwe projecten. Het was niet moeilijk om in dit land voldoende ideeën te verzamelen waar we de komende jaren ondersteuning aan kunnen verlenen. We hebben de volgende meest in ons oog springende onderwerpen geregistreerd:

 • in Dehiwala een aantal (10 á 15 stuks) tijdelijke huisjes bouwen voor door de tsunami getroffen vissers (zij hebben nog steeds geen onderkomen en wonen bij familie of vrienden)
 • één boot in Dehiwala is nog niet voorzien van netten, navigatie e.d.
 • in Ehaliyagoda een huisje voorzien van elektriciteit en een keuken
 • in Ehaliyagoda een paar huisjes bouwen
 • in Ehaliyagoda een huisje van een nieuwe keuken voorzien
 • in Ellagawa de toegang tot een schooltje verbeteren
 • in Hambegamuwa een paar huisjes bouwen
 • in Hambegamuwa een aantal huisjes (ongeveer 10 stuks) van deugdelijke dakbedekking voorzien
 • in Bulanawawe een paar goeie computers aanschaffen voor ICT-onderwijs aan de jeugd, een ruimte daarvoor inrichten en een leraar aanstellen
 • in Bulanawawe een paar zaagmachines aanschaffen zodat mensen daarmee artikelen kunnen produceren die ze kunnen verkopen en zo in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien
 • in allerlei plaatsen langs de kust moeten nog huisjes voor getroffen vissers gerealiseerd worden

DSC02803 DSC02796 DSC02804