Onze stichting

De stichting Meenampal stelt zich ten doel om de arme en behoeftige bevolkingsgroep van Sri Lanka zo te ondersteunen dat ook zij een menswaardig bestaan kunnen leiden. Dat doet de stichting Meenampal door zich in eerste instantie te richten op de drie eerste levensbehoeften, te weten:

voeding, kleding en wonen

Daarnaast zal de stichting zo mogelijk ondersteuning verlenen op de gebieden gezondheidszorg en onderwijs

De Stichting Meenampal richt zich met een geheel eigen aanpak op herkenbare kleinschalige projecten. Daarbij is voor iedere begunstiger duidelijk voor welk project een bijdrage (die natuurlijk fiscaal aftrekbaar is) wordt verleend. Alle projecten worden zorgvuldig uitgekozen met een contactpersoon ter plaatse. Alle verworven fondsen worden door vrijwilligers volledig ingezet voor de projecten.