Nieuwsbrief Juli 2014

Beste, lieve allemaal,

Opnieuw vragen wij jullie steun voor ons project in Sri Lanka voor

SCHOOLWERKSCHRIFTEN!!!!!!!!!!!!!!!!!

In de nieuwsbrief van maart 2013 lieten we jullie weten dat de acties in 2012 er toe geleid hebben dat voor het zesde opeenvolgende jaar ongeveer 4000 kinderen in Sri Lanka schoolwerkschriften hebben gekregen. Daarmee konden zij hun studie vervolgen of opnieuw beginnen. Werkschriften die door de ouders van deze kinderen absoluut niet betaald konden worden. Deze traditie willen we graag voortzetten. Daarom hebben we in 2013 opnieuw actie ondernomen. Dat heeft opnieuw geleid tot het ondersteunen van vele kinderen bij het volgen van hun studie.
Deze werkschriften zijn van essentieel belang voor kinderen uit de allerarmste klasse. De verplichte schoolkleding is voor de ouders van deze kinderen al een enorm probleem, laat staan dat er ook nog schoolwerkschriften aangeschaft kunnen worden. Op blote voeten naar school lukt nog net, maar zonder werkschriften?? Dan haak je af en is elke kans om je uit het armoedige bestaan te ontworstelen zo goed als verkeken. Een goede (vak-)opleiding is namelijk meestal de enige manier om mee te gaan tellen in de maatschappij.

schoolmeubilair voor de kinderen in Sri Lanka

schoolspullen ter beschikking gesteld voor de basisschool in Sri Lanka

Dhr. Vasu, lid van de tweede kamer in Sri Lanka, helpt mee schriften uitreiken

De schriften worden in meerdere soorten in Sri Lanka zelf geproduceerd, dus we steunen ook de economie ter plekke een beetje.
Het personeel van de scholen die uitgekozen zijn door onze contactpersoon ter plaatse, bepaalt welke leerlingen in aanmerking komen. Zij kennen de leefomstandigheden van de kinderen het best en kunnen daardoor beoordelen wie de hulp het hardst nodig hebben.
De schriften worden in januari van elk jaar uitgedeeld. Het schooljaar in Sri Lanka begint namelijk gewoon op 2 januari!! Dit uitdelen is steeds opnieuw een feestelijke aangelegenheid. Ook de ouders worden hierbij betrokken. Na een uitgebreide (meestal boeddhistische) ceremonie worden de schriften uitgereikt. Eén groot feest!!

DUS OPNIEUW, KOM OP!!!!
HELP DIE KINDEREN IN SRI LANKA

 

In oktober 2014 zullen we jullie nog een keer benaderen voor deze actie. Begin 2015 laten we jullie weten hoe de actie 2014 is verlopen.

 

Gerard Stevens,

secretaris