Nieuwsbrief oktober 2018

Beste, lieve allemaal, Met de nieuwsbrief van mei 2018 vroegen wij steun voor ons project in Sri Lanka om SCHOOLWERKSCHRIFTEN te bekostigen voor kinderen waarvan de ouders dit absoluut niet zelf kunnen betalen. Graag herinneren we jullie hieraan d.m.v. deze nieuwsbrief. Dit is alweer de elfde keer dat wij dit project (laten) uitvoeren. Daarmee kunnen de kinderen waarvoor deze actie bedoeld is hun studie met meer kans op succes beginnen, vervolgen of opnieuw starten (na eerder afge...
More

Donaties

donaties giften voor Sri Lanka
De afgelopen jaren hebben we veel bereikt. Doordat zo veel mensen bereid waren om financieel en op andere manieren de schouders eronder te zetten hiervoor onze dank. Wilt u ook meehelpen aan betere leefomstandigheden in Sri Lanka steun ons dan en doneer. Dit kan door; Een structurele donatie Een eenmalige gift Ook eenmalige giften zijn van harte welkom, alles helpt! Help ook mee Wilt u ook bijdragen aan betere leefomstandigheden? DONEER Stichting Meenampal Beverhoeve 7 3831 ...
More

Onze stichting

ANBI stichting
De stichting Meenampal stelt zich ten doel om de arme en behoeftige bevolkingsgroep van Sri Lanka zo te ondersteunen dat ook zij een menswaardig bestaan kunnen leiden. Dat doet de stichting Meenampal door zich in eerste instantie te richten op de drie eerste levensbehoeften, te weten: voeding, kleding en wonen Daarnaast zal de stichting zo mogelijk ondersteuning verlenen op de gebieden gezondheidszorg en onderwijs De Stichting Meenampal richt zich met een geheel eigen aanpak op herkenbare k...
More