Actie Liendert Amersfoort

LIENDERTSEWEG VOERT ACTIE VOOR BOTEN VOOR VISSERS VAN DEHIWALA

De ramp in Azië heeft ontzettend veel leed en verdriet veroorzaakt. De bevolkingen van de getroffen landen zijn druk bezig om de dagelijkse gang van zaken weer op te pakken. Zo ook in Sri Lanka.

In de nieuwsbrief januari 2005 is al te lezen dat een project gestart is om getroffen vissers weer aan een huisje te helpen. In samenwerking met de Don Bosco school in Negombo wordt daar al hard aan gewerkt (zie die pagina).

oude boot

Veel vissers zijn echter nog veel harder getroffen. Zij hebben niet alleen hun onderkomen verloren, maar ook hun boot. Die is of helemaal verloren gegaan of is zodanig vernield dat hij niet meer bruikbaar is. Daarmee is ook hun broodwinning verloren gegaan. Ze willen wel opnieuw beginnen maar missen de basisbehoeften om dat te kunnen doen: boot, netten, motor, navigatiesysteem e.d.

In het stadje Dehiwala, even ten zuiden van de hoofdstad Colombo, is een groep vissers die in die omstandigheid verkeert. Samen met onze contactpersoon Walter is het plan opgevat deze vissers te helpen. Daarvoor zal Walter ter plaatse een coöperatie oprichten van en voor de vissers van Dehiwala. Dat betekent dus dat de leden van deze coöperatie verantwoordelijk worden voor elkaars welzijn.

vissers

De Stichting Meenampal zal zich inzetten om voor deze coöperatie één of meerdere moderne boten aan te schaffen. Deze boten worden dan eigendom van de coöperatie. De leden van de coöperatie kunnen daarvan gebruik maken. De winsten worden samen gedeeld.

actie sri lanka op de liendersteweg in Amersfoort actie sri lanka op de liendersteweg in Amersfoort

De locatie Liendertseweg van vestiging Het Stromenland van het Meridiaan College gaat zich inzetten om één zo’n boot te bekostigen. Daarvoor wordt een actiedag gehouden op donderdag 24 maart 2005. De leerlingen van de onderbouw gaan voor de zogenaamde 3 x 2 actie. Zij proberen 3 klussen te verrichten voor elk 2 euro. De leerlingen van de bovenbouw gaan op een geheel andere wijze aan de slag met bijvoorbeeld een rommelmarkt en verkoop van zelf gemaakte etenswaren.

nieuwe boot

We gaan er vanuit dat deze actie een daverend succes wordt en dat de boot er zal komen. Deze boot zal dan de naam van de school gaan dragen. Rond de zomervakantie 2005 zullen enkele vertegenwoordigers van de Stichting Meenampal een bezoek brengen aan Sri Lanka met het doel de projecten te bekijken en te controleren of de gelden goed zijn besteed en ondergebracht. Eveneens zullen nieuwe projecten onderzocht worden op hun haalbaarheid.

 actie op de school aan de liendersteweg in amersfoort actie op de school aan de liendersteweg in amersfoort